Asociaţia-Academia “Pământul Viu” este o organizaţie non-profit, şi a fost înfiinţată ca rezultat al dorinţei membrilor fondatori de a veni în sprijinul formării unei conştiinte eco-civice în rândul populaţiei, în special a tinerilor, integrării unui număr cât mai mare de tineri în practicarea şi promovarea turismului ecologic în scopul protejării mediului înconjurător şi conservării ecosistemelor, şi a creării unui curent favorabil dezvoltării şi practicarii turismului ecologic.

Asociatia-Academia “Pământul Viu” are următoarele scopuri specifice :

1. Promovarea relaţiilor dintre membrii organizaţiei în sprijinul prieteniei şi a unei strânse cooperări, încurajarea participării membrilor acesteia la activităţi comune şi a schimbului de opinii;

2. Popularizarea proiectelor de interes local, zonal, naţional sau european;

3. Creşterea continuă a numărului de membri, atragerea în special a tinerilor, cooptarea membrilor în diferite departamente;

4. Afilierea asociaţiei sau a departamentelor constituente la federaţii de profil;

5. Îmbunătăţirea bazei materiale pentru realizarea scopurilor asociaţiei şi atingerea obiectivelor;

6. Obţinerea unor facilităti, înlesniri, gratuităti pentru membrii asociaţiei.

View you can discover more options have been taken out of the location on the top-right drop-down menu and have returned entirely to the traditional view overlay dialog found in pre-itunes 12 versions accessible using the show view options or by simply pressing cmd+j